Տվյալներ տրամադրող կազմակերպություններ

ՇՄՆ

ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն

ՀՎ

ՀՀ վիճակագրական կոմիտե

ԲԸՏՄ

Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմին

ՇՄՄՏԿ

ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն

ՋՌԿԳ

ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության ջրային ռեսուրսների կառավարման գործակալություն

ՀԻԴՐՈՄԵՏ

ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության Հիդրոօդերևութաբանության և մթնոլորտային երևույթների վրա ակտիվ ներգործության ծառայություն