Տվյալներ

Ջրի քանակ

ՀՀ Շրջակա միջավայրի նախարարության Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիտորինգի կենտրոնը հրատարակում է ամենօրյա հիդրոլոգիական տեղեկագիր, որը ներառում է ջրի մակարդակի ու ծախսի օրական տվյալներ հիմնական գետերի 47 հիդրոլոգիական դիտակետերից և 5 հիմնական ջրամբարներից, ինչպես նաև Սևանա լճի ջրի մակարդակի ու լճից բացթողումների տվյալներ։ Տեղեկագրերը հեսանելի են հետևյալ հղմամբ. http://mnp.am/am/pages/47

Ջրի որակ

Տվյալների ներառում են ջրի որակի երկու ցուցանիշների (ԹԿՊ5, ամոնիում իոն) և երեք կենսածին նյութերի (ֆոսֆատներ, նիտրատներ, ընդհանուր ֆոսֆոր) տվյալներ 2007-2018թթ․ համար։

Ջրօգտագործում

Տվյալները ներառում են Հայաստանի Հանրապետության տարածքում բնական ջրային ռեսուրսներից փաստացի ջրառի, ջրօգտագործման և ջրհեռացման տարեկան ծավալները ըստ ՀՀ մարզերի 2014-2018թթ․ համար, հիմնված ՀՀ բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի հաշվետվությունների վրա։