Քարտեզներ

maps

ԵՏՀ քարտեզներ՝ ՀՀ ջրային ռեսուրսների վերաբերյալ

ՀՀ ջրային ռեսուրսների վերաբերյալ քարտեզների ներբեռնման համար այցելեք հետևյալ հղմամբ․ http://www.wrma.am/6.php

Water Resources Atlas of Armenia

Հայաստանի ջրային ռեսուրսների ատլաս

Ջրային ռեսուրսների ատլասը պատրաստվել է 2008թ ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության ֆինանսավորմամբ իրականացված “Հայաստանում ջրային ոլորտի կառավարման ինստիտուցիոնալ և օրենսդրական հզորացման ծրագրի” շրջանակներում: Ատլասում ընդգրկվել են աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգի միջոցով մշակված Հայաստանի Հանրապետության ջրային ռեսուրսների վերաբերյալ քարտեզներ, որոնք նաև Ջրային պետական կադաստրի տեղեկատվական համակարգի տարածական բաղադրիչի մաս են կազմում:

interactive

Ինտերակտիվ քարտեզ

Ինդիկտորների ինետրակտիվ քարտեզում ներկայացված են ՀՀ տարածքում տեղակայված ջրի որակի նմուշառման 49 կետերը, որոնցից յուրաքանչյուրի համար ⓘ կոճակի միջոցով հնարավոր է տեսնել C10 «Ջրի որակի ցուցանիշներ» և C11 «Կենսածին նյութեր» ինդիկատորների վերաբներյալ ներկա պահին տվյալների բազայում առկա տվյալների շարքերը։