Ջրավազանային կառավարման պլաններ

2019թ․ նոյեմբերի 1-ի դրությամբ ՀՀ կառավարության կողմից ընդունվել են ՀՀ 6 ջրավազանային տարածքներից 3-ի՝ Ախուրյանի, Արարատյան և Հարավային ջրավազանային կառավարման պլանները,
Սևանի և Հրազդանյան ջրավազանային կառավարման պլանները գտնվում են մշակման փուլում։

Ջրավազանային կառավարման պլանները կարող եք ներբեռնել ստորև

Արարատյան ջրավազանային կառավարման պլան 2016-2021թթ. համար

մաս 1

մաս 2

մաս 3

մաս 4

մաս 5

մաս 6

Ախուրյանի ջրավազանային կառավարման պլան 2017-2022թթ. համար

մաս 1

մաս 2

Հարավային ջրավազանային կառավարման պլան 2016-2021թթ. համար

մաս 1

մաս 2