Ջրավազանային կառավարման պլաններ

2019թ․ նոյեմբերի 1-ի դրությամբ ՀՀ կառավարության կողմից ընդունվել են ՀՀ 6 ջրավազանային տարածքներից 3-ի՝ Ախուրյանի, Արարատյան և Հարավային ջրավազանային կառավարման պլանները, իսկ Սևանի և Հրազդանյան ջրավազանային կառավարման պլանները գտնվում են մշակման փուլում։

Ջրավազանային կառավարման պլանները կարող եք ներբեռնել ստորև

Արարատյան

1

2

3

4

5

6

Ախուրյանի

1

2

Հարավային

1

2