Շրջակա միջավայրի նախարարական զեկույցներ

ՀՀ բնապահպանության նախարարի 2003-2005թթ․ և 2007-2011թթ․ նախարարական զեկույցները կարող եք ներբեռնել ստորև

2003-2005 թթ.Նախարարական զեկույց 

Ներկայացված զեկույցը հնարավորություն է տալիս ոչ միայն արդիական բնապահպանական խնդիրների հետ, այլ նաև դիտարկել 2003 թվականի մայիսին Կիև քաղաքում կայացած Շրջակա միջավայրի նախարարների 5-րդ համաեվրոպական համաժողովից հետո մեր նացած ուղին, գնահատել մեր հաջողությունները և բացթողումները և նախանշել հետագա քայլերը, դրա կայացմանն աջակցող գործողությունների ծրագրային առաջարկների համառոտ փաթեթների ներկայացմամբ։

2007-2011 թթ․ Նախարարական զեկույց

«2007-2011թթ. Նախարարական զեկույցը» պատրաստվել է ՀՀ բնապահպանության նախարարության աշխատանքային
խմբի կողմից
«2007-2011թթ. Նախարարական զեկույցը» տպագրվել է ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագրի հայաստանյան գրասենյակի ֆինանսական
աջակցությամբ