Ջրի որակ

Սույն բաժինը հնարավորություն է տալիս մուտք գործելու C10 ֊ «Ջրի որակի ցուցանիշներ» և C11 ֊ «Կենսածին նյութեր» ինդիկատորների տվյալների բազա։

Պարամետրեր. ջրի որակի երկու ցուցանիշներ (ԹԿՊ5, ամոնիում իոն) և երեք կենսածին նյութեր (ֆոսֆատներ, նիտրատներ, ընդհանուր ֆոսֆոր)։

Ժամանակահատված. 2007-2018թթ.

Տարածական բաշխվածություն. ՀՀ տարածքում տեղակայված ջրի որակի նմուշառման 49 կետեր, ներառյալ 45 նմուշառման կետ գետերից և 4՝ Սևանա լճից։ Ջրի որակի նմուշառման կետերի տեղադիրքը ներկայացաված է պորտալի «Քարտեզներ» բաժնում։

Տվյալների պատասխանատու. ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության հիդրոօթերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն (http://www.armmonitoring.am):

Թարմացման հաճախականություն. տարին մեկ անգամ։

ՄՈՒՏՔ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ԲԱԶԱ 

Տվյալների մուտքագրվում են Եվրոպայի շրջակա միջավայրի գործակալության WISE համակարգի ջրերի որակի տվյալների ստանդարտ ձևաչափերին համապատասխան  (http://dd.eionet.europa.eu/datasets/3163)։ Տվյալների բազայում օգտագործվող տվյալների ստանդարտ ձևաչափերը կարող եք ներբեռնել ստորև․