Ջրօգտագործման թույլտվություններ

ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության ջրօգտագործման թույլտվությունների հայտի ձևը և պահանջվող փաստաթղթերի ցանկը կարող եք ներբեռնել ստորև

Հայտի ձև

ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության կողմից ջրօգտագործման թույլտվությունների տրամադրման որոշման կայացման սխեման տրված է ստորև